Szakterületeink

Szakterületeink

Hitel-, kölcsön, kezességi, és bankgarancia szerződésekkel lízing, és faktoring szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet. Teljes körű jogi tanácsadás pénzügyi vállalkozások részére.

Tanácsadás és képviselet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén, kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, peres eljárás, felszámolási és törlési eljárás, végrehajtási eljárás, biztosítékok (jelzáljogok) érvényesítése, peren kívüli megállapodások egyezségek.

Alapítványok, és egyesületek alapító okiratának, alapszabályának készítése. Teljes körű jogi tanácsadás alapítványok, és egyesületek szervezetét és gazdálkodását érintő kérdésekben.

A szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó alkotásokra vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos tanácsadás, felhasználói szerződések készítése. Jogi képviselet szerzői jogi perekben.

Jogi tanácsadás európai uniós versenyjogi, elsősorban állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben, gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokkal összefüggésben.

Munkaviszony valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása és megszüntetése, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése (munkaügyi átvilágítás), munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban (munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés), vezetői szerződések elkészítése.

Cégalapítás (gazdasági társaságok, külföldiek magyarországi fióktelepe és közvetlen kereskedelmi képviselete), társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése, belső ügyrendek, szervezeti- működési szabályzatok kidolgozása üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók, vállalati átalakulásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, vállalatok jogi átvilágítása.

Ingatlan adásvételi szerződések készítése, ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása, építőipari vállalkozói szerződések készítése, társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok készítése, ingatlanok átminősítése, ingatlanokhoz kapcsolódó adó-és illeték tanácsadás.