Hasznos információk, aktualitások

Jogi aktualitások
Mi a GDPR és miért fontos? 2018. május 25-én alkalmazandóvá válik az Általános Adatvédelmi Rendelet /az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)/, amely egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A Rendelet megalkotása során a korábbi adatvédelmi szabályozást vették alapul, de felismerve az elmúlt évek informatikai fejlődéséből adódó új adatvédelmi kihívásokat, számos új fogalmat és jogintézményt alkottak. Eddig is volt adatvédelmi témájú törvény, amit az Alapítvány is betartott, de ez néhány ponton módosulni, illetve szigorodni fog EU-s szinten. A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést első sorban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ellenőrzi. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet, továbbá a Hatóság hivatalból is indíthat eljárást. A NAIH a korábbi adatvédelmi feladatkörökön túlmenően a bírságolási jogot is magába foglaló hatósági jogkörrel is rendelkezik, a GDPR pedig jelentősen megemeli a bírság összegét.