Követelésérvényesítés, felszámolás és végrehajtás

Tanácsadás és képviselet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén, kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, peres eljárás, felszámolási és törlési eljárás, végrehajtási eljárás, biztosítékok (jelzáljogok) érvényesítése, peren kívüli megállapodások egyezségek.