Nyitólap

Földvári-Oláh & Faragó Ügyvédi Iroda

További információk

Tapasztalat

15+ év az ügyfelek szolgálatában

Gyakorlati jogászképzés

100+ a Programunkban részt vett gyakornokok száma

Megbízhatóság

95 % -a a vállalati megbízóinknak több mint 5 éve ügyfelünk

Választottbírói tapasztalat

5+ év

Bemutatkozás

A szakmai munka minőségére, és a jogászi „utánpótlás” nevelésére nagy hangsúlyt fektető belvárosi Földvári-Oláh & Faragó Ügyvédi Iroda közel 15 éve nyújt – elsősorban a pénzügyi intézményi szektorból származó – ügyfelei számára ügyvédi szolgáltatást.

Miért válassza a Földvári-Oláh és Faragó Ügyvédi Iroda szakértői szolgáltatását?


Peres tapasztalat

Az iroda széleskörű gyakorlattal és jelentős tapasztalattal rendelkezik a követeléskezeléssel kapcsolatos peres eljárásokban, különös tekintettel a 2018. január 1-től hatályba lépett új Polgári Perrendtartás ítélkezési tapasztalataira.

Eredményes követelésérvényesítés

Az iroda a követeléskezelési eljárásokban (fizetési meghagyások, abból indult peres, és végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások) nagy hatékonysággal érvényesíti a követelést, a jogerőssé vált  nemperes eljárások, és a megítélt keresetek száma magas.

Hatékony időráfordítás

Irodánk széleskörű gyakorlati tapasztalataira tekintettel  hatékony időráfordítással kezeli a nemperes, és peres eljárásokat, ingatlanjogi kérdéseket, a pénzügyi, bankjogi területen végzett szakértői szolgáltatást.

Vezetői tanácsadás

Irodánk a napi banküzem, és szabályozás területén is szerzett tapasztalatot, ezért az üzleti, stratégiai szempontokat is figyelembevevő jogi tanácsadást nyújt pénzügyi intézményi vezetők számára.

Szakterületeink

Hitel-, kölcsön, kezességi, és bankgarancia szerződésekkel lízing, és faktoring szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet. Teljes körű jogi tanácsadás pénzügyi vállalkozások részére.

Tanácsadás és képviselet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén, kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, peres eljárás, felszámolási és törlési eljárás, végrehajtási eljárás, biztosítékok (jelzáljogok) érvényesítése, peren kívüli megállapodások egyezségek.

Alapítványok, és egyesületek alapító okiratának, alapszabályának készítése. Teljes körű jogi tanácsadás alapítványok, és egyesületek szervezetét és gazdálkodását érintő kérdésekben.

A szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó alkotásokra vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos tanácsadás, felhasználói szerződések készítése. Jogi képviselet szerzői jogi perekben.

Jogi tanácsadás európai uniós versenyjogi, elsősorban állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben, gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokkal összefüggésben.

Munkaviszony valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása és megszüntetése, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése (munkaügyi átvilágítás), munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban (munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés), vezetői szerződések elkészítése.

Cégalapítás (gazdasági társaságok, külföldiek magyarországi fióktelepe és közvetlen kereskedelmi képviselete), társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése, belső ügyrendek, szervezeti- működési szabályzatok kidolgozása üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók, vállalati átalakulásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, vállalatok jogi átvilágítása.

Ingatlan adásvételi szerződések készítése, ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása, építőipari vállalkozói szerződések készítése, társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok készítése, ingatlanok átminősítése, ingatlanokhoz kapcsolódó adó-és illeték tanácsadás.